Importmomsen 2015

Från och med 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa in importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. I samband med att importmomsen ska redovisas till Skatteverket införs ett nytt begrepp, monetärt tullvärde (tullvärde uttryckt i SEK). Har företaget svensk momsregistrering ska ni alltid från och med årsskiftet deklarera ett monetärt tullvärde. Det ska anges i fällt 47 på importdeklarationen tillsammans med kod 1MT. Det är det monetära tullvärdet samt tull och andra avgifter som debiteras av Tullverket och eventuella bikostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget för importmoms.