Innførsel till Skatteetaten fra 2017

Fra 2017 skal merverdiavgiftsregistrerte (mva-registrerte) virksomheter ikke lenger deklarere merverdiavgiften (mva) ved selve innførselen. I stedet skal innførsels-mva egenfastsettes på samme måte som for innenlandsk mva.
Dagens omsettningsoppgave for mva ersattes av skattemedlding for merverdiavgift.

Varer skall forsatt deklareres!
Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten medfører ikke andre endringer i de plikter naeringslivet har ved in- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Varer skall fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som idag.

Les mer www.Toll.no