Klareringsexpeditionen i Hån ändrar öppettider 1 april 2018

Nya öppet tider:
Måndag-Fredag 6.30-24
Lördag 7-20
Söndag 7-23

Gäller bara trafik från Norge till Sverige.

De nya öppettiderna gäller endast trafiken från Norge till Sverige över Hån. Tullstationen i Örje som hanterar trafiken från Sverige till Norge, berörs inte av ändringen.
Mer information finns på Tullverket hemsida.