Tullverket och EU går mot modernare tullhantering

Under de kommande fyra och ett halvt åren fram till den 31 December 2020 gäller övergångsbestämmelser som ger EU:s tullmyndigheter utrymme att genomföra de ändringar som krävs fram till lagstiftningen är fullt ut genomförd. Mer finns att läsa på Tullverkets hemsida.