AEO-certifierad

AEO-certified company

Godstrafiken går som normalt 

 Norska tolletaten meddelar att all godstransport går som normalt på väg, tåg, båt och flyg.

 Freight traffic goes as normal

The Norwegian Customs announces that all freight transport goes as usual by road, rail, sea and air