News

2018-03-26

Klareringsexpeditionen i Hån ändrar öppettider 1 april 2018

Expeditionen kortar ner öppettiderna genom att hålla stängt nattetid från den 1 april 2018. Läs mer »
 
2016-11-17

Innførsel till Skatteetaten fra 2017

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved inførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten. Läs mer »
 
2016-06-16

Tullverket och EU går mot modernare tullhantering

EU:s moderniserade tullagstiftning började tillämpas den 1 Maj 2016. Tullverket går mot en mordernare och mer automatiserad tullhantering. Läs mer »
 
2015-09-15

Monetärt tullvärde ska alltid deklareras.

Vid en import ska du alltid deklarera ett monetärt tullvärde, även om importen i sig blir utan tullavgift eller om importen blir momsfri. Läs mer »
 
2014-12-18

Skillnaden mellan EORI och momsregistreringsnummer

Ett EORI-nummer är ett unikt regestreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU, exempelvis vid import från och export till land utanför EU. Ditt momsregistreringsnummer ska du däremot enbart registrera i en importdeklaration (i fält 44) vid vissa förfaranden, eller när ett indirekt ombud gör en importdeklaration för ett företag som är momsregistrerat. Läs mer »