Skillnaden mellan EORI och momsregistreringsnummer

EORI nummer.

Ett EORI-nummer består av en ISO-landkod (2 tecken) från någon av EU:s medlemstater + max 15 tecken. Ett EORI-nummer som tilldelats Sverige består av landkoden SE + 10 siffror. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna vanligtvis organisatinsnumret eller, för privatpersoner/enskilda firmor, personnumret. Ett exempel på hur ett EORI-nummer kan se ut ät SE5561234711. Ett svenskt momsregistreringsnummer ska bestå av landkod SE + organisationsnumret samt 01, t.ex. SE556123471101. Ett EORI-nummer och ett momsregistreringsnummer kan alltså i vissa fall bestå av samma bokstäver och siffor.

Momsregistrerings nummer.

Ditt momsregistreringsnummer ska du enbart registrera i en importdeklaration (i fält 44) vid vissa förföranden, eller när ett indirekt ombud gör en importdeklaration för ett företag som är momsregistrerat. Ett exempel är förföranden som börjar på 42* eller 43 där varan deklareras i Sverige, men mervärdesskatt ska betalas i en annan medlemstat. Då anger du det svenska momsregistreringsnumret i särskilda tillsammans med kod Y040. 

*EU-förtullning.